Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
"Jak jsem se proslavila"
Milí Litvebáci,
posílám, možná trochu opožděně, text do občasníku apadrť. Naložte s ním jak uznáte za vhodné. Přeji hodně zdaru  a díky.
 

„Žáci, začínají vám prázdniny, ale nemyslete si, že budete  lenošit… Víte co pravil jeden slavný malíř o kterém jste  se nedávno učili v dějinách  umění? „Ani jeden den bez kresby.“ Vemte si to k srdci - a o prázdninách žádné flákání, pěkně  se skicákem a barvičkami do přírody. Léto je nejvhodnější doba, kdy si můžete procvičit malování v plenéru. Po prázdninách si zkontroluji, jestli jste si moje slova vzali k srdci.“
Byla jsem tehdy studentkou druhého ročníku uměleckoprůmyslové školy a doporučení našeho profesora kreslení, známého brněnského malíře, jsem vzala vážně.  Vzpomněla jsem si na naše příbuzné na Valašsku a rozjela se tam. Teta, strejda, i celá rodina,  mě velmi mile přijala a poskytla mi ubytování. Pamětlivá svého poslání, vyrážela jsem každé ráno  se skicákem a akvarelkami zachycovat krásy Javorníků.  Byly pro mne velmi  inspirativní.  Líbily mi pasinky s roztroušenými stády oveček nebo strakatých krav, staré osamělé dřevěnice, ale  půvabné shluky těchto stavení, jakoby vrostlých  do  malebného  prostředí  valašské krajiny. Krajiny kotárů, zvlněných kopců s namodralými lesy, krajiny  s čistými,  zurčícími  horskými  potůčky. Dřevěná vesnická zástavba byla ještě původní, nenarušená pozdější výstavbou  nevzhledných panelových a cihlových domů.
Záhy jsem se stala  svými vycházkami  a malováním  velmi populární, a to hlavně  u dětí, kterých bylo v této nevelké, roztáhlé dědině mnoho. Jen co jsem vyšla se skicákem a akvarelkami z chalupy,  přidávaly se ke mně. Nakláněly se nade mnou se svými střapatými hlavičkami,  zvědavě mi nahlížely přes rameno, ochotně mi přinášely z potůčků čistou vodu k malování. Byla  jsem jimi obletována a mně se to líbilo. Asi po  čtrnácti dnech, na začátku srpna,  jsem se vrátila domů, spokojená, se slohou plnou obrázků. Zbytek prázdnin jsem již strávila doma  s rodiči  a třemi sourozenci.
Asi týden před začátkem školy maminka zjistila, že malému bráškovi něco mrňavého putuje po límečku jeho bílé košilky. Breberuška. „Krindapána, kde se to tu vzalo,“ spráskla ruce a okamžitě provedla „vlasovou revizi“ u všech členů rodiny. „Něco“  málo objevila u dvou mých mladších sester, něco u malého  brášky, ale bohužel nejvíc u mne, a proto jsem byla prohlášena za původce těchto nesnází. A okamžitě nařídila radikální řešení. Ostříhat vlasy, natřít hlavu špiritusem, po celý den ji mít zavázanou v šátku - a po celé dva dny    nevycházet z domu. Což o to, to by se dalo vydržet, já se ale zrovna pyšnila tehdy módním koňským ohonem, a o ten jsem přišla. Moje husté hnědé vlasy mi ostříhal tatínek, vyhlášený všeumělec... Nový školní rok jsem tenkrát k  údivu mých spolužáků a spolužaček  začínala ostříhaná na kluka. Po  maminčině drastické „hygienické proceduře“ jsem se sice nevítaných breberušek zbavila, ale první týdny ve školních lavicích  byly  pro mne krušné. Ach jo… Kdykoliv  se nade mnou někdo naklonil, profesor nebo spolužák, trnula jsem hrůzou, že uvidí něco nepatřičného v mých vlasech.
A jaké to bylo s mými prázdninovými kresbami a obrázky? Za ty jsem byla panem profesorem pochválena, ty byly umístěny s ostatními vydařenými kresbami spolužáků na stěnách naší třídy.  Nikomu jsem se ale tenkrát nepochlubila  jak „draze“ byly vykoupeny… 
Vlasy mi záhy dorostly a já se zase mohla chlubit bujnou hřívou, ale na to léto, kdy jsem rodinu „obšťastnila“ nemilými  dárečky, na to léto se k mé nelibosti tak hned   nezapomnělo.  „Víte, to bylo tenkrát,“  říkávala maminka, „kdy nám naše malířka  přivezla do chalupy plno nevítaných hostí.“
 
 
Léta Páně 2013, dne 22.8. věnováno autorem hariet
Share
  
29.8.2013 | 18:39    Trinny

Moc milé vyprávění. I já takhle přišla o vlasy taky a vůně petroleje mi to pokaždé připomene a ještě dědu s jeho vařičem značky Primus. Pašák
23.8.2013 | 15:08    hariet

Díky za zastavení, JC seniore... dravím. Mirka (Hariet). Mrk
23.8.2013 | 10:52    JC senior

Jak jsem se proslavila, aneb jak přijít o ohon. Úsměv
Dvě roviny mě zaujaly: Poetická slovní malba valašské krajiny a fejetonová pointa díla.
A pak ještě kos, zpívajíci mladé malřce...
Příjemné čtení.
23.8.2013 | 9:52    hariet

Máte pravdu Doremifo,
 
v kritizované  větě vypadla čárka, tedy správně mělo být:  Líbily se mi pasinky s roztroušenými stády oveček nebo strakatých krav,  staré osemělé dřevěnice, ale i půvabné shluky těchto stavení jakoby vrostlých do malebného prostředí valašské krajiny.
(Ráda bych to opavila, ale zatím nevím jak. Snad na to přijdu).Díky za upozornění.
Hariet.Úsměv
23.8.2013 | 0:16    Doremifa

Líbily mi pasinky s roztroušenými stády oveček nebo strakatých krav, staré osamělé dřevěnice, ale  půvabné shluky těchto stavení, jakoby vrostlých  do  malebného  prostředí  valašské krajiny.
 
...tahle věta je nějaká pošmodrchaná. Chtělo by to nápravu. Jinak milé ohlédnutí Úsměv
22.8.2013 | 23:51    Sendy

Obrázek mi připomíná ilustrace některých dětských knížek, jak si je pamatuji ze svého dětství. Příjemná vzpomínka. 
Kdo z nás nepřišel o vlasy kvůli breberkám?! Odměnou bývalo několikadenní volno v karanténě. Smích