Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
Podívaná pro bohy IV/10
Kapitola 10. Hudba sfér
 
Moře šumělo v přílivu, slunce se klonilo k západu, obláčky kolem něho zářily. Pískem pláže Erasei kráčela rozpačitá bohyně Devana.
 
Honza svlékl kožešinami pošitý plášť a hodil ho na zem.
 
Devana k němu přistoupila.
 
„Jak jsi to dokázal?“ zeptala se tichým hlasem.
 
„Přece jsi to po mně chtěla. Chtěla jsi, abych porazil zlo z Lopanského hvozdu. Když jsem s Krostenem přišel poprvé do styku, došlo mi, že jeho hra se nedá hrát stejnými zbraněmi. Zotročit lidi a poslat je proti jiným otrokům, to nebyla lidská taktika. Nemá smysl přijímat způsoby boje protivníka, pokud je jiná možnost. Hra. Ano, hra. Toto slovo mě přivedlo na myšlenku hudby, hraní hudby. Dnešní magikové Westery už zapomněli na hudební magii, zdála se jim patrně málo inspirativní. Když mě Dragoberda učila kouzlům, narazil jsem na knihu, kde se o hudbě v magii psalo. Prostě jsem si na to vzpomněl a aplikoval to na vzniklou situaci. Kupodivu to vyšlo.“
 
„Dobrá, tohle vysvětlení se dá přijmout. Jak ses ale dostal sem? Jak jsi dokázal proniknout na území Erasei, nejtajnějšího místa našich světů?“
 
„Protože jsem našel harmonii tohoto světa. Kdysi to myslitelé mého rodného světa nazvali hudbou sfér. Ta je všeobsažná, každý svět, každá hvězda, každá galaxie a každý vesmír má svoji melodii sfér. Když jsem hrál magické písně, moje mysl se otevřela. Moje písně působily na uši druhých, jak by mohly nepůsobit na mé vlastní uši?“
 
Devana stála na písku a sklopila oči. Potom se Honzovi poklonila.
 
„Ty, který přicházíš skrze harmonii sfér, buď vítán mezi námi nehodnými. Nabízela jsem ti možnost stát se ‚bohem‘, jakými jsme my. Neuvědomila jsem si, že každá duše ve vesmíru je nekonečná. My jsme potřebovali k dokonalému poznání opustit svá těla, ty jsi to nepotřeboval. Měl jsi pravdu. Nejsme lepší než Alceriané. Vybudovali jsme světy s bytostmi, které mají nekonečnou duši, a bavili jsme se jejich pozorováním. Je to kruté, když bohové zjistí, že jsou na stejné úrovni jako jejich uctívači.“
 
„Devano, já jsem se mýlil. Nejste jako Alceriané. Vy jste světy tvořili, oni si s nimi jen hráli. Kdyby nebylo vás, nikdy by nenastala ta správná evoluce rozumu. Nemáte si co vyčítat.“
„Dobrá, ty jsi poznal hudbu sfér, od tebe přijímám kritiku naší činnosti. Nyní pojď, představím ti své druhy.“
 
Léta Páně 2019, dne 12.3. věnováno autorem Pavel D. F.
Share
  
13.3.2019 | 8:49    JC senior

Poetická kapitola vesmírné ságy.
*