Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
Podívaná pro bohy V/3
Kapitola 3. Radar nepotřebujeme
 
Azazel se vznášel v prostoru a díval se přísně.
 
„Tentokrát mám pro tebe zvláštní úkol, Honzo. Budeš v pozadí, jenom v pravou chvíli řekneš dvě slova. Zapamatuj si je: ‚Radar nepotřebujeme.‘ Je ti to jasné?“
„Myslím, že je,“ řekl Honza smutně.
 
Proletěl tunelem a ocitl se v těle pilota, který řídil letadlo putující nad noční krajinou. Tma v okolí, svítící ciferníky přístrojů, kolega na druhém sedadle a bujarý smích z kabiny pro cestující.
 
Nic zvláštního se nedělo. Letadlo spokojeně vrnělo, oba piloti seděli bez hnutí, Honza měl příležitost rozvážit si situaci. Azazel je tedy ďábel. Nabídl mu možnost návratu k Dragoberdě a on souhlasil. Byl tak zaslepený svou láskou, že nerozpoznal podvod. Azrael nebo Azazel, dva andělé podobní jako vejce vejci. Oba seriózně vyhlížející. Jak měl poznat, že ten druhý je čert?
 
Ze zamyšlení ho vytrhlo hlášení v rádiu.
 
„Tady věž Košice, vítáme vás doma. Navedeme vás radarem. Připravte se.“
„Radar nepotřebujeme,“ řekl Honza ústy pilota.
„OK,“ odpověděla věž.
 
Pilot se spokojeně protáhl, nastavil nějaké parametry na přístroji a opět sevřel pevně knipl. V kabině pro cestující znovu zazněl jasný smích. Vtom se před oknem objevily větve stromů, obrovský náraz, výbuch a tma.
 
Za černým tunelem leželo rozjásané barevné prostředí záhrobního světa, Azazel se vznášel před Honzou a usmíval se.
 
„Dobrá práce.“
 
Honzovi došlo, co se stalo a proč.
 
„To já, já je zabil…“
 
„Jistě. Ten pilot by asi odmítl radar i sám od sebe, byl to starý mazák, který se hned tak něčeho nezalekl. Ty jsi to pouze pojistil. Povedlo se. Všichni jsou mrtví, až na jednoho. No nic, zase někdy příště.“
 
„Proč to děláš, Azazeli? Proč mě trápíš? Proč trápíš lidi?“
„Je to moje práce.“
„Pěkně hnusná práce.“
 
„Ale potřebná. Jak by to vypadalo, kdyby měli lidé svobodu až do krajnosti? Nejvyšší jim svobodu ponechává, a oni toho nezřídka zneužívají. Ten pilot se mi kdysi klaněl, satanismus, taková módní záležitost. Vybral si mě a já si ho za to odnesl. Ty ses taky vydal do mých rukou. Doufám, že je ti už jasné, že vkládat důvěru do temného anděla není moudré. Všichni, kdo mi uvěřili, si užijí své. Občas si odnesu i někoho dalšího tak říkajíc neplánovaně. Zbytek vyřídí Azrael a jeho četa. V tom letadle cestovali vojáci, nedá se říct, že by to byly pouze duše oddané dobru. Každému se dostane podle jeho volby. Nyní si můžeš odpočinout.“
 
Azazel zmizel a zmizel celý prostor i čas.
Léta Páně 2019, dne 24.3. věnováno autorem Pavel D. F.
Share
  
25.3.2019 | 15:00    Dota Slunská

Zdá se, že Honza nevěděl, čí je... Nebo se tomu skutečně poddal svévolně? Nevzepřít se a takhle se nakonec divit. Tázat se Azazela víc než sebe. Takovou spolupráci si jeho duše asi za rámeček nedá...až se probudí ze své zaslepenosti.