Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
Etiketa na ľudský údel
Pomýlenosť, na ktorú si hrdý,
rozprávaš o nej ako Znalec všetkého, čo je.
Čakám, kedy sa potkneš
a rozrazíš si názor o Veľkom človeku,
už viem, že márne.
Musel by si stáť na vyschnutej zemi, 
na spomienke po najbližších,
možno týraný nespánkom,
skrátka vypovedanie zdravého úsudku.
 
Mola požiera šaty, 
to pod nimi sa ožiera
dolievajúcou skúsenosťou
/spirit or ghost/.
Opakovanie je matkou nádeje,
ale aj otcom tých bez rozumu,
závislosti robia z ľudí skutočné polosiroty.
 
Si nezastaviteľná bytosť,
smrťou prejdeš ako dverami,
myslíš, že je nutné mať pritom sklonenú hlavu?
Tak sa už pozri do seba, zvonka to poznáš.
Léta Páně 2019, dne 29.4. věnováno autorem Flávia
Share
  
4.5.2019 | 21:59    Flávia

Dota, Tvoje uhly pohľadu na poetické dielka sú erudované a precítené zároveň...vyskladanie do celistvosti je potrebné pre správne pochopenie, vtedy si z pozorovaného, čítaného vieme zobrať najviac...
4.5.2019 | 21:56    Flávia

He-noch, ďakujem za úprimnosť. Už len to, priznať si svoje pomýlené počiny, je cesta k zmene. Nevedomosť je už taká, vláči nás kade-tade a my za ňu ešte očakávame stupienok víťaza..
4.5.2019 | 21:53    Flávia

JC, veru, treba to tu mať zmapované, aj cez psychológiu osobnosti, aj cez architektúru života a smrti...
3.5.2019 | 9:02    Dota Slunská

Existenciální nádech...už dlouho tu nic podobného nezaznělo. Zajímavěs to zpootáčela, každý úhel pohledu vedoucí k témuž...že není jeden úhel pohledu. A zdravý úsudek má cenu deště ve vyprahlých časech.
2.5.2019 | 10:19    he-noch

Si pamätám, ako som dokázal so zápalom presviedčať ľudí o svojej pravde... ako som bol pomýlený a nevidel som to. Stačilo však nabrať skúsenosti a to, čo som považoval vtedy za pravdivé, zrazu v nahej skutočnosti pochopenia sa ocitlo vo svetle klamstva...bez hamby to však až teraz už dokážem prijať...ale v proce zisťovania pravdy o sebe, to vtedy riadne zatriaslo osobnosťou...vďaka čomu sa časť blbostí v nej i rozbila. Potom je šťastie, že sme nezastaviteľní...kým si nezastavíme vlastnú chuť žiť.
30.4.2019 | 17:53    JC senior

Hlavu lze sklonit jen před nepoznanou pomýleností ve dveřích zdravého úsudku.
**