Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
Adam a nenájdená
občas u mňa aj nostalgia, teda tradičná lyrika v tradičnej forme...
už týždeň a noc leje
od vody po vodku
a Adam nedbá na pereje
na ostrú na krotkú
 
kreslí ženu zrkadlo
rajskými hrotmi
zo skla čo sa rozpadlo
ako vyl do tmy
Léta Páně 2021, dne 17.1. věnováno autorem victor
Share
  
25.1.2021 | 10:49    victor

Ďakujem Vám za všetky otázky a (ne)odpovede, ako to vlastne je... Svet plný nezrovnalostí, ale básnik ich nechce rovno pomenovať... odpovede sú aj vo vašich postrehoch. A ja to uzavriem: iluzórna žena a čo je viac, čo treba poznať a preklenúť?
 
22.1.2021 | 11:49    Špáďa

Jar? Vir? Aj jari, vraj.
22.1.2021 | 11:34    Dota Slunská

Není lití jako lití. Být raději jak litý či zlitý? Láska mluví mnohou řečí.
20.1.2021 | 15:24    básněnka

Jak poznat že jde o lásku? Vodka už všechno kryje,jen Adam se v ranách ryje a kreslí ženu povědomou...na ostro, na krotko? Obojek vyje do tmy , peřeje citů spláchla tma...
19.1.2021 | 10:09    JC senior

...jak poznat, zda se rozpadá zrcadlo,
nebo svět, který zobrazuje
??