štúrovský epitaf
eLVe  28.5.2014 | 6:17
 
 
Odkaz na pomníku :
Keď  (sa) prebral
zbadal som v rohu
kamennej sovy nohu .
Odtiaľto niet úniku ....
 
Spi sovne !