Nevím, kde se to ve mně bere...
Shimmir  7.1.2018 | 12:18
Malé zamyšlení intuitivního poety...
 
Nerozeznám jamb od trocheje
a daktyl nic mi neříká,
ať krásně však či smutno mně je,
hned slov pár myslí utíká.

A do veršů se řadí v běhu,
verš každý skrývá lásky cit,
mé básně nejsou bez příběhu,
pokud je umíš pochopit.

Občas třeba číst mezi řádky,
jindy je vše hned jasné tak,
já slova svá neberu zpátky
a někdy píšu jako drak.

Nevím, kde se to ve mně bere,
odkud se vzal ten mocný proud,
co náhle na svět zas se dere
a touží v řádcích spočinout...