Báseň mezi Ň a Ň
Špáďa  14.9.2023 | 0:48
Aby verše nezůstaly jen na jedno po(u)žití...
Vložím ti báseň mezi ňadra.
Ústy začnu vychutnávat její oblé tvary
a dlaněmi její plnou symetrii.
Kéž pavouk ti v ní nikdy neupřede sítě.