Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
Buď pozdravena, ctěná okázalosti
Nepodařilo se mi zjistit, od kdy se datuje tato hloupá a v podstatě směšná civilizační choroba. A protože ani já jsem neměl rád v dějepise přesná data a letopočty, raději napíšu, že tenhle mor se šíří lidstvem od nepaměti.
 Vědci, historikové, psychologové a sociální analytici, tuto nemoc nazývají různě. V biblickém Novém zákoně se často vyskytuje slovo „pokrytectví“. Kdykoli se totiž Ježíš Nazaretský hněval, používal toto slovo. Diplomatičtější osvícenec by patrně použil diplomatičtější ekvivalent.  Neupřímná okázalost.  Zástupce střední třídy by si bral míň servítek a okázalost označil jako falešnou. Kdežto předák odborových svazů na Ostravsku by rozhodně neváhal označit člověka,“ trpícího“ touto chorobou jako falešného cypa.
Domnívám se však, že tato vlastnost, či choroba není člověku dána. Není vrozená. Pravda. Čerstvě narozené dítě je svým řevem velmi okázalé, ale nikoli falešné. Své základní potřeby předem (i když nahlas) hlásí, ale není ve svých potřebách zištný a když se na své rodiče mile usměje, neznamená to, že tím loudí po svých rodičích nový počítač, či foťák. Znamená to jediné. Jsem spokojen, třebaže nemám ani foťák, ani počítač.
Celá ta mašinérie vypukne později. Dítě navštěvuje školu, kouká na TV, loví informace na internetu. A tady se pomalu, ale jistě dostává do dětské duše ta viróza. Duše je zasažena nemocí. Ta nemoc se nedá vyléčit, ale možná se dá docela úspěšně léčit. Není člověk, který by touto nemocí nebyl nakažen. Může se jí zcela odevzdat, nebo proti ní bojovat, ale bude v něm sídlit na věky.
Nejsem žádný příkladný křesťan. Přesto si dovolím napsat, že jedinou upřímnou, nepokryteckou osobností je Bůh.
Příběh z Bible, v němž hraje hlavní roli Noe, zná jistě i ten nejzarytější ateista. Nebojte se prosím. Nechci tady nikoho přesvědčovat o pravdivosti tohohle příběhu. Mne na té historce zaujala jiná myšlenka. Bůh se rozhodnul skoncovat se světem, ale přesto chtěl zachovat každý jeden druh živočichů. Tedy včetně lidí. K tomu si vybral jediného spravedlivého člověka, jenž se jmenuje Noe. Noe byl prvním člověkem na zemi (dle Bible), který založil vinici a vyrobil první alkoholický nápoj. Dle některých zdrojů byl Noe zřejmě první oběť alkoholického nápoje. A tak si říkám: Může být jediný spravedlivý člověk na zemi alkoholikem? Možná ano. Pokud se budeme dívat člověku dovnitř, nikoli na jeho „okázalý“ povrch.  Kdyby tenkrát o jediném spravedlivém člověku rozhodoval třeba dr. Nešpor, který systematicky pořádá hon na skutečné, či jen domnělé závisláky, nejspíš by vybral okázalou persónu. Zapřisáhlý abstinent, vzorný manžel a otec, příkladný pracovník, vyznamenaný všemi řády… Ale srdce z kamene…
Bůh se rozhodoval bez zbytečných okázalostí i dál. Vyvolený židovský národ osvobodil z egyptského otroctví Mojžíš. Rozmazlený hejsek z egyptského dvora, stíhán za vraždu. Obdivovatele akčních filmů nejspíš Bůh velmi zklamal, když proti Goliášovi postavil kluka s prakem. A majitele rádoby ctnostných mravů nejspíš do červena rozzuří skutečnost, že David lámal srdce i těla dívek ještě dlouho poté…
Proboha co je to za Bůh? Jsme zvyklí na národní hrdiny, svalovce a jiné hrdiny, které jsme MY označili za svaté!!!
Napadá mě, jestli třeba náhodou ten Bůh nevidí dál, než jsme my lidé ochotni připustit. Vybíral si totiž obyčejné lidi. Ne hrdiny. My vidíme povrch. Čím okázalejší, tím lepší. Jiný vidí vnitřek. Čím skromnější, tím lepší… Tito lidé ve své skromnosti velmi dobře věděli, co je trápí a čím jsou před Bohem zahanbeni. Dokázali to pojmenovat. Noe si nehrál na hrdinu a neříkal Bohu ty fráze, které slyšíme dnes: Chlast? Neboj, Bože tohle mám pod kontrolou… Noe si to uvědomoval a bojoval s tím půlku života. (dožil se, dle Bible devětset let!) 450let bojoval s alkoholem!!! Ale dost možná, že ten jeho poctivý boj ho uchoval v pokoře před sebou samým.
Dostáváme s k Novému zákonu Bible. Nějaký Ježíš, ačkoli bývá označován za krále židovského, či Mesiáše, má za matku „jen“ nějakou Marii a za otce obyčejného tesaře Josefa. Přesto má tolik drzosti, že otevřeně a nahlas kritizuje představitelé židovské rady, pohrdá mocí Říma, a dokonce v chrámu bičem vyhání prodejce a překupníky, neboť svou nekalou činností znesvěcují chrám. Fajn. Každý rozumný člověk je na jeho straně.  Pro tento účel, a jistou symboliku si katolická církev utvořila honosný úřad papeže. Dokonce neváhala a neváhá ani dnes označit tento post jako zástupce Krista na zemi. Ale protože lidský jedinec nikdy nebude dokonalý, nemůže takovému závazku i při sebelepší vůli, dostát. Historie tomu dává za pravdu. Ve středověku byli papežové spíše tragikomické figurky a v novodobých dějinách vzpomeňme třeba papeže Pia XII, který nebyl schopen říct Hitlerovi do očí, co si o něm myslí. A tak se šest let schovával za Vatikánským bukem. Teprve po válce se rozhoupal. Poskytnul pomoc židům. Ale jen pokřtěným židům. Byla jich jen hrstka. Pravověrní židé nebyli hodni této pomoci. Přestože Kristus ke vzteku všem židům, prosadil své učení pro všechny lidi, tedy i pro nežidy. Zkrátka i pro nás, pohany…
Tragikomičnost tohoto nejvyššího církevního úřadu pokračuje. Zatímco Kristus chodil po zemi výhradně pěšky a jediný jeho „dopravní prostředek“ byl oslík, papež se okázale projíždí směšným autíčkem. Ježíš preferuje majetkovou chudobu a své učedníky vyzývá, aby si na své cesty brali pouze hůl. Ježíšův zástupce je naopak obklopen takovým bohatstvím, že i jediné procento z tohoto pokladu, by nasytilo statisíce hladových lidí.
Ano. To jsme my lidé. Všechno, co děláme, musí být vidět! Ostatní nás musí za to ocenit, vážit si nás, nebo aspoň zatleskat. Ty tam jsou doby, kdy stařenka hodila do chrámové pokladnice svůj poslední měďák. Jak směšné. Jen Kristus si všimnul, že stařenka dala ze svého nedostatku. Dnes se na různé neziskovky přispívá statisíci, či miliony. Ale dárce musí být viděn! Pořádají se k tomuto účelu různé večírky za přítomnosti novinářů. Dárce je náležitě obdivován. Sice peníze slouží jako pračka špinavých peněz, případně jsou těžce vydřené jeho zaměstnanci, k nimž se slovutný dárce chová jako arogantní hovado, ale to nevadí. Důležitá je vznešená forma, bombastická okázalost.
Jsem přesvědčen, že pokud Bůh skutečně existuje, velmi upřímně se těmto lidským falešným snahám směje. Kbyby lidé měli tu schopnost vidět lidem dovnitř, nejspíš by se taky smíchy váleli. Ale my tu schopnost nemáme. A tak můžeme dlouhá léta lhát svému okolí. Můžeme manipulovat a ovlivňovat své okolí a to velmi úspěšně. Můžeme dokonce umřít a zanechat za sebou ctěnou památku. Spousta lidí se přijde poklonit k našemu hrobu. Ale nakonec se najde někdo, kdo se nám vysměje. I po smrti…
Možná by nám pomohlo uvědomit si, že jsme omylní. Můžeme věc myslet stokrát dobře, ale uděláme v té věci tisíc chyb. Možná bychom neměli být tak nabubřelí. I papež je jen člověk a bylo by pro něj lépe, kdyby ten odstavec z práv tohoto úřadu roztrhal a spláchnul do záchodu. I dnes totiž existuje možnost, že papež může využít jakési právo veta, které je honosně nazýváno: Právo papežské neomylnosti. 
Možná by stačila jen taková malá pokora před námi samými. Někomu pomoci, ale zbytečně o tom nežvanit, ani nečekat, že by se mi to někdy mohlo vrátit. Možná by stačilo nehrát si na hrdiny, nehrát si na spořádané občany. Být prostě přirození. Nevystupovat okázale proti nevázanému sexu a večer pak strávit na porno stránkách. Nechodit neděli co neděli okázale do kostela a pak jít na návštěvu k příbuzným, kteří si koupili další nové auto, a vy si řeknete: „ Kde na to berou?!Však i na vás přijde bída...
 Myslím si, že Bůh má smysl pro humor. A jistě se od srdce zasmál, když četl věty z knihy „My tři a já“ od Vlasty Redla. Kouzlo nechtěného nakonec vtipně vystihuje tento můj pokus o úvahu. 
 My tři materialisté, vlažní ve víře, máme v tomto ohledu nyní již zcela jasno. Bůh samozřejmě existuje, a nejen to, my dokonce víme, jak se jmenuje a kde bydlí.
Přišli jsme na to (jak jinak) v kostele…Mše se chýlila k závěru. Pan farář trpělivě předčítal svým prokřehlým ovečkám z pozdravného dopisu od olomouckého arcibiskupa…
Zbystřil jsem právě včas, aby moji mysl zasáhla jako rána kladivem informace, jejíž fatální smysl ostatní přítomní nejspíš přeslechli.
Než se chrámem rozezněl závěrečný akord varhan, kazatel se slavnostně rozhlédl a dodal:
„K čemuž nám dopomáhej Bůh, Josef Vrána, Olomouc.“ 

 
Léta Páně 2016, dne 1.11. věnováno autorem Sinuhet
Share
  
1.11.2016 | 23:44    Špáďa

Nedočetl jsem bez přeskakování, po pěti minutách čtení přestával spád a rozvoj, teda aspoň v mém vnímání. Nejsem si jist, zda je to pouze pokročilou večerní hodinou...
1.11.2016 | 20:37    livebet

ahoj, Tvoje první povídka tady se mi docela zamlouvala. Ale k týhle úvaze - nejsem si jistej, jestli to atributy úvahy má, no dejme tomu, že jo - .
Dočet jsem do konce a čekal něco, co mě klepne za ucho jako novej pohled na tyhle věci. Nekleplo. Čtu tu jen spoustu floskulí a skoro "spektakulární psaní o okázalosti" Trochu mi to připomnělo, jak Kuras v jedný svý knížce shrnul Starej zákon, kdy jde tuším Mojžíš za "ehje ašer ehje" na koberec a vrátí se s tím, že to ukecal na desetÚsměv
A souhlasím, že bůh má smysl pro humor, jinak by "nestvořil lidi"Smích
 A vítej na Litwebu.
1.11.2016 | 20:23    Sinuhet

Hezký večer Tesso. Tento komentář směřuje přímo k Tobě. Nevybral jsem si jen církev. Vybral jsem si neziskovky, podnikatele...Pravda. Na politiky jsem zapomněl. Ale to jen proto, že tohle každý ví a já nerad mlátím slámou, kterou mlátí všichni.  To, že tahle úvaha směřuje i na politiky jsem jaksi předpokládal, že je to jasné a dané.  Ano existuje mezi námi mnoho lidí, kteří okázalí nejsou. Zmínil jsem Noeho, Mojžíše, Davida, Nebo třeba Ježíše, který byl tady na zemi pár let člověkem, tedy smrtelníkem. Zmínil jsem stařenku, která dala do pokladnice poslední měďák. Bohužel, nemohu zmínit všechny, kteří se okázale nechovají. A určitě jsou jich tisíce, statisíce. A jistěže i v katolických círvích, protestanských, nebo i v kruzích politických, či jiných. Fakt bych nerad, kdyby si každý vipichoval z kontextu to své. Šlo mi o zamyšlení nad tím, jak se člověk rád poddá třpytivým střípkům svého jednání a svých postojů. Případně svému postavení ve společnosti. Není to úvaha o papeži, o církvi, o politicích. Je to o nás. O našich nejvnitřnějších pohnutkách. O našem svědomí. Nikdo z nás a já tím tuplem ne, nevyjde s čistým štítem, když si opravdu šáhne hluboko do sebe
1.11.2016 | 19:18    Tessa

Zajímavá úvaha. O falešné okázalosti (pro mne to ovšem není synonymum pokryteckosti, jako spíš pýchy)  by se daly popsat tuny papíru a najít stovky příkladů.Ty sis vybral církev - je to téma dneska dobře viditelné a často diskutované. Stejně tak jsi mohl sáhnout po politicích, milionářích nebo různých celebritách či mediálních hvězdách. Není těžké tepat do jakékoliv skupiny, protože všude se najdou ti okázalí.
Nemůžu ale souhlasit s tímhle: Ano. To jsme my lidé. Všechno, co děláme, musí být vidět! Ostatní nás musí za to ocenit, vážit si nás, nebo aspoň zatleskat.
 
Protože to nejsme my všichni lidé. Existuje mezi námi mnoho takových, kteří pomáhají a dávají, aniž by čekali potlesk, díky nebo státní vyznamenání. Akorát, že se o nich nepíše (nebo jen málokdy) a krom nejbližšího jejich okolí ani neví. A proč se o nich neví? Protože to všecko dělají neokázale, z vlastního rozhodnutí a podle vlastních životních zásad, bez potřeby se zviditelňovat
A najdou se v církvi, mezi politiky,milionáři a celebritami, a taky mezi davy průměrných obyčejných lidí.
Je jenom na nás, kam upřeme svou pozornost- jestli na okázalý cirkus nebo na nenápadnou mravenčí práci, která se snaží dělat z tohoto světa lepší místo pro život.
Možná by to taky bylo zajímavé téma na úvahu...
.
1.11.2016 | 18:50    Sinuhet

Hezký večer, přeji. Děkuji za přečtení a za vaše slova. Přiznám se, že tato úvaha je psaná s trošku provokujícím úmyslem. Mohli bychom se tady donekonečna mlátit argumenty. Např, že majetek církve vznikl  sice z darů, které byly ovšem v minulosti násilně vynucené atd...Není mým cílem někoho zesměšnit. Poukazoval jsem na úřad papeže, nikoli na pepeže samotné, třebaže jsem jednoho zmínil, protože mě zvedá ze židle, když někdo s takovým úřadem tiše přihlíží, jak miliony nevinných lidí prochází plynovou sprchou. Psal jsem o okázalosti všeobecně, ačkoli jsem se opřel důrazně o církev. Považuji za okázalost zejména to, co se rádoby třpytí...Pokud jsem někoho urazil, pobouřil, či pohoršil, nechť prosím příjme moji omluvu.  Tohle opravdu není pamflet proti círvi. A byl bych nerad, kdyby to tak někdo vnímal. Ale chápu. Bylo to provokativní. ... Díky za váš čas....Až se tu trošku rozkoukám, budu tady číst taky...
1.11.2016 | 18:02    JC senior

Nespatřuji na církvi nic okázalého. Majetek, který vlastní, vznikal celá staletí právě z darů, o kterých se zmiňuješ. A není majetkem místního faráře, ani biskupa ani papeže. Nespatřuji okázalost ve vypalování klášterů a vraždění katolických kněží husity. Nespatřuji okázalost ani v internaci kněží a řeholníků v letech komunistické diktatury. Nespatřuji okázalost v založení prvních nemocnic pro chudé již ve středověku, ani současnou charitativní činnost církve. Ponechávám bez poznámky tvá posměšná slova o papeži. 
Jsem rád, že dobrý autor - prozaik přišel na LW, ale v tématu, o kterém dnes píšeš, si nerozumíme.
1.11.2016 | 14:25    Doremifa

...a není ona snaha po dokonalosti okázalost ze všech nejokázalejší? Sem si vzpomněla na otce Cholastika z filmu Hrátky s čertem, kterak je permanentně pokoušen pekelnými silami ke hříchu, ale on okázale žere sušené cvrčky a proklíná všechny, kteří tak nečiní. A dožaduje se pochvaly od Nejvyššího. To především. A taky se uráží a vzteká, jsou-li mu jeho zásluhy upírány.
Fajn čtení, provokující k zamyšlení a k debatě.
1.11.2016 | 13:29    hanele m

začetla jsem se hnedle u schvalování, ale oběd na plotně začal protestovat - vrátím se  Pohoda