Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
Tvé jméno
Náhlá inspirace. Věčné hledání.
“Hospodine, pane náš, jak veliké je tvé jméno po celé Zemi.”
Oslovený vstal z křesla a přistoupil ke klečícímu mluvčímu.
“Povstaň, Gabrieli, a řekni mi, co potřebuješ.”
“Myslím, že nastal čas posunout experiment Člověk na novou úroveň. Stále je to stejné. Indie, Babylon, Egypt, Makedonci, teď Římané. Lidi se pořád mezi sebou rvou a chtějí ovládat ty druhé.”
“Dobrá,” řekl velitel dozoru nad planetou Zemí Hospodin a zeptal se: “Máš vhodnou osobu?”
“Mám, je to žena z námi preferovaného židovského národa. Jmenuje se Anna.”
Hospodin přistoupil k molekulárnímu transportéru a vložil do něj genetický materiál prvního člověka. Ten pak vyslal do lůna řečené Anny.
 
***
 
Když se Anně narodila dcera Marie, Hospodin velice přesně dálkovými senzory sledoval její život. Když přišel čas, poslal Gabriela.
Ten se pomocí osobního transportéru přenesl přímo před užaslou Marii a promluvil k ní:
“Ave Maria, požehnaná jsi mezi ženami. Porodíš syna a dáš mu jméno Emanuel. Aby při jeho jménu pokleklo každé koleno na Zemi.”
Hospodin pak vložil do molekulárního transportéru svůj genetický materiál a poslal ho do Mariina lůna.
 
***
 
“Pojmenovala ho Ježíš, Hospodine. Copak to je nějaké jméno?”
“Na jméně nezáleží. Hlavní je osobnost, Gabrieli.”
 
***
 
“Miluj bližního svého jako sám sebe.”
 
***
 
“Ukřižovali ho a on zemřel, Hospodine.”
“Počkej, až ho dají do hrobu, pak jej přeneseš na ošetřovnu. Má naše geny, není snadné ho zabít.”
 
***
 
“Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.”
 
***
 
“Protože mě vidíte, uvěřili jste. Blahoslavení, kdo mě neviděli, a přesto uvěřili.”
 
***
 
Děti pásly zvířata na kopci za vesnicí. Najednou se zablesklo a objevila se před nimi krásná žena.
“Já jsem neposkvrněné početí,” řekla tiše a usmála se.
 
***
 
“Hospodine, lidi se pořád mezi sebou rvou a chtějí ovládat ty druhé. Připadá mi, že přišel čas.”
“Taky si myslím, Ježíši.”

 
Léta Páně 2018, dne 4.9. věnováno autorem Pavel D. F.
Share
  
5.9.2018 | 23:39    Špáďa

Karusel dějin, po každé otočce se o kus posuneme, ale kdo ví, zda vždy k lepšímu.
5.9.2018 | 21:39    JC senior

Mnozí spisovatelé, ateisté i věřící, se pokoušeli o různé interpretace tématu.
Proč ne...
4.9.2018 | 9:47    Tessa

Hmm... anotace dokonale podtrhující povídku. Minimalistická pointa, otevírající prostor fantazii (moje vnučka by řekla: A pak...co? )
O obsahu by mohli čtenáři v závislosti na své víře či nevíře diskutovat, ale nezmění to fakt, že tento text je svižný, nezatížený popisy, čtivý - prostě dobrý.