Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
Až za hrob

Chci vám vyprávět jeden prastarý příběh.
Myslím, že teď je ta správná chvíle. Vstoupili jste rajskou branou a to vaše babylonské brebentění umlklo, jako když utne, neboť nemáte slov a nemáte dechu, když vzhlížíte k monumentální klenbě kupole, jež se nad vámi rozpíná jako baldachýn.

Vy, bledí Evropané s velkými nosy, kteří se tak rádi holedbáte, že váš kontinent je kolébkou civilizace, nedbale přitom opomíjejíce civilizace mnohem starší a pozoruhodnější.
Vy, hluční Američané, kteří se občas chováte jako páni světa, a přitom nejste než směska ras a barev, podobně jako smečka toulavých psů v ulicích Dillí.
Vy, prťaví Japonci, kteří jste zapomněli, k čemu dal Alláh lidem oči. Na všecko zíráte jen skrze optiku těch vašich moderních vymyšleností a to podstatné vám uniká.
A všichni ostatní, kteří se každý rok po stovkách tisíc slétáte se ke mně jako můry k plameni.

Jedni obdivují precizní symetrii ve všem, nač jejich zrak padne. Aby taky ne, když se mí tvůrci řídili zásadou, že matematika je oporou dokonalosti i Božího plánu.
Druzí se kochají barvami, jejichž odstíny se mění s každou hodinou, zatímco další se nesměle dotýkají smutečních kosatců, vstupujících z bílého mramoru v jedinečné harmonii.
A jiní – kéž jim nenechavé ruce zčernají a upadnou – se nepozorovaně snaží vyloupnout alespoň střípek drahokamu z kamenných intarzií, zářících na stěnách.

Ale všechny bez rozdílu vás sem přitáhl příběh o muži a ženě a lásce až za hrob.
 
.......................

Tuhle část znám jenom z vyprávění, neboť vše se odehrálo mnoho let před tím, než se první z mých stěn dotkly sluneční paprsky…

….Už několik hodin žije palác v napjatém očekávání.
Panovník proti obvyklým zvyklostem neodjel na lov, ale netrpělivě přechází zahradami plnými vonných květů a zurčících fontán v očekávání vytoužené zprávy.
Jeho manželka rodí.
Přesněji řečeno – jedna z jeho manželek. Avšak jediná, na které mu doopravdy záleží. Jediná, s níž se, navzdory tradicím, rozhodl zplodit potomstvo.
Kdo by si byl pomyslil, že sňatek vzešlý z politického podhoubí položí základ vztahu naplněnému vzájemnou láskou.

Jsou stále spolu – ona po jeho boku nejen v nádheře paláce, ale i na prašných cestách při válečných taženích, kam jej oddaně doprovází bez ohledu na nepohodlí i nebezpečí. Je nejen krásná, ale také kultivovaná a zároveň skromná, třebaže pochází ze vznešené a bohaté rodiny.
Proslýchá se, že se s ní panovník dokonce i radí!
No viděl tohle svět, naslouchat radám ženy, od níž se odjakživa očekává jediné - poskytovat svému manželovi pohodlí, rozkoš a potomky mužského pohlaví…?!

Dlužno dodat, že tohle napoprvé nezvládla.
Porodila pouhou dceru, ale vládce, zdá se, není zklamán. Snad tuší, že mu jeho mladá žena dá ještě mnoho dalších dětí, mezi nimiž zajisté nebudou chybět ani synové.
A tuší správně.
Co tušit nemůže, je, že to poslední ji bude stát život.

Možná proto, že je přivedla na svět v neutěšených podmínkách polního ležení na Dekánské plošině, možná proto, že byla čtrnácti porody během devatenáct let trvajícího manželství příliš vyčerpána. To už se nikdo nedoví.
Jejímu muži se v mžiku zhroutil celý svět.

A právě uprostřed nejtrýznivějšího smutku, jsem se zrodil já.
Nejprve jako pouhá myšlenka a přání. A protože přání vládců jsou tu od toho, aby byla splněna, záhy jsem začal dostávat hmotnou podobu….
 
.............

Trvalo celých dvaadvacet let, než jsem konečně zaskvěl ve vší bělostné nádheře, a než do exaktního středu, do mého pomyslného srdce, nechal panovník umístit sarkofág s tělem zesnulé manželky.
A nedosti na tom – rozhodl se naproti, na druhém břehu Jamuny, postavit mé identické dvojče z černého mramoru, aby v něm mohl po smrti spočinout.

Tentokrát ale zůstalo jen u plánů, neboť vládychtivý syn zbavil jej moci a dal internovat v Rudé pevnosti.
Jedinou útěchu vězni skýtalo, že ze svého okna dohlédl ke mně a mohl tak aspoň na dálku být se svou milovanou.

Vrátil se k ní až poté, co zemřel, a jeho sarkofág byl postaven vedle jejího.

Co na tom, že tím veškerá, pracně vypočítaná symetrie vzala za své.
Vždyť je to jen matematika, jen pouhá věda, avšak láska  - ta stojí vysoko nad všemi vědami světa. Nebo ne?


 
Léta Páně 2019, dne 22.7. věnováno autorem LitWeb
Share
  
16.8.2019 | 5:57    Shimmir

Děkuji Tesse za krásnou kvízovku a blahopřeji všem, kteří jsou bohatší o žabí penízky! Já bohužel byl slepý a duchem právě úplně jinde, i když jsem kdysi v básni "Náruči zrádná" zmínil jiný indický skvost, který Šáhdžahán nechal zbudovat pro potěchu téže ženy, aby si získal její srdce, totiž Šálimar! ☺✌
29.7.2019 | 12:00    Tessa

Díky všem, kdo jste se zúčastnili. Doufám, že jste se při hádání bavili stejně dobře jako já při psaní.
26.7.2019 | 17:30    Sendy

Děkuji autorce za počtení, gratuluji úspěšným hadačům k litwákům, které jsem právě nadrobila do vašich portmonek, a ujišťuji všechny, že žabák šíří poplašnou zprávu, že je kasa prázdná, za což budiž stažen z kůže.
26.7.2019 | 11:45    JC senior

Krásný příběh vložený do skvěle napsané povídky.
Je mnoho podobných příběhů v minulosti i v současnosti, i když nekončí stavbou světově významného díla.
26.7.2019 | 0:36    Doremifa

...děkuju za pobavení a blahopřeju všem zúčastněným. A taky děkuju za zlaťáky. Chtěla jsem si koupit nějaké pěkné brýle, tak teď si budu moci koupit ty nejlepší a ještě mi něco zbyde, juch! Pašák
26.7.2019 | 0:07    básněnka

Díky za hru, tentokrát se mi mozkový závity skoro zavařily :-):-):-)
25.7.2019 | 20:07    LitWeb


Tak, poslední zrnka písku v přesýpacích hodinách dopadla, a  máme tu vyluštění červencové kvízovky.

Muž – Šáhdžahán, žena – Mumtaz Mahal, místo – Tádž Mahal. Jak jinak.

Krom Shimmira, který při svém pátrání bohužel zamířil na úplně jiný kontinent, a mirkah, která utržila toliko jeden stříbrný (a jako bonus poděkování autorky, že se zastavila) si všichni odnášíte trojici mincí.

Konkrétně: Sendy  a Doremifa zlatky, Pavel D.F stříbrňáky a básněnka se Špáďou a JC seniorem po třech měďáčcích.

Čímž je kasa prázdná, takže Tessa, autorka povídky, dostane akorát důtku s výstrahou: Příště žádné indicie!

A já se jdu utopit, než  mě Sendula chytne a prodá do francouzské restaurace, aby bylo příští měsíc na výplaty…
Žijte blaze!
 
25.7.2019 | 16:47    JC senior

Šáhdžahán, vládce Manghalské říše
Mumtaz Mahal, jeho manželka
hrobka v Tádž Mahal v Agře
25.7.2019 | 0:13    Špáďa

Je to hrobka Šáhdžahánovy nejmilovanější manželky Mumtáz Mahal v Tádž Mahal v Indii (?)
24.7.2019 | 21:22    básněnka

vládce Šáhdžahán ,milovaná manželka Mumtáz Mahal a místo...Tádž Mahal
24.7.2019 | 16:01    mirkah

Jen se rychle zastavuji, neboť každý autor je rád, když o jeho dilo má někdo druhý zájem. Řekla bych, že půjde o Tadž Mahal.Je tu pohřbena snad Mahal? žena jakehosi islamskeho potenáta, jehož jméno bych sice mohla vygooglit, ale momentálně ho opravdu nevím. Zdravim autora se zvoláním, hezky jsem si početla :)
24.7.2019 | 1:30    Pavel D. F.

Tušil jsem to už v pondělí, ale dnes už jsem si celkem jistý. Jde o Tádž Mahal, který postavil vládce Šáhdžahán pro svoji manželku Ardžumand Banu Baygam zvanou Mumtáz Mahal. Upřímně řečeno, bez Googlu jsem věděl jen název mauzolea, ta jména jsem musel dohledat na Wikipedii, nemám na jména prostě paměť...
23.7.2019 | 18:21    Shimmir

Eset a Usir
22.7.2019 | 22:33    Doremifa

...taky si vystřelím: Tádž Mahal, Šáhdžahán-mughalský vladař a jeho žena Mumtáz Mahal
22.7.2019 | 20:08    Sendy

Tož já risknu na první dobrou: Tádž Mahal,  Šáhdžahán a Mumtaz Mahal.