Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
Ptám se oliv
Ptám se oliv v Getsemanech
jak dlouho drží tu již stráž
jejich kmeny zohýbané
„Po staletí. Proč se ptáš?“
Bloudím časem, hledám místo
kde je nejblíž Otec náš
 
Kde tváře pot se mísil s krví,
kde Mistr bděl když druzí spali
Tam svědkem stát se proroků
když pochodně se blíží zdáli
a v nenávistném kladiv hluku 
pohřební zní madrigaly 
                                           
Zas zlovolný pokřik davu
pro polibek zrady nádech
bič, co měl být zapomenut,
s otiskem na víry zádech
Kdo zvedne kříž na rameni,
ptám se oliv v Getsemanech
*
Léta Páně 2020, dne 10.4. věnováno autorem JC senior
Share
  
26.4.2020 | 21:28    básněnka

kdo s vírou v srdci hledí na přítele
ten v zahradách dál píseň pěje
11.4.2020 | 11:30    JC senior

...kdo s vírou kráčí po zahradě
kdo naslouchat zná listí sboru
odmítne pouhou metaforu
pak legenda je rovna pravdě
*
Děkuji, Hanko.
10.4.2020 | 21:32    Dota Slunská

Viděly zahrady souznění, lítost, zradu, mysli zkrat, však rovněž i ptáčata z hnízd ve svět vylétat, oči šelmy i soudržné srdce vlčí. A zahrady? Stále mlčí.
10.4.2020 | 20:59    JC senior

Nezaplakaly by nad současným světem?
Dík za úvahu o naději.
10.4.2020 | 11:36    Tessa

Kdyby tak uměly mluvit, olivovníky v zahradě Getsemanské...
Velikonoce opět přinášejí naději, nejen pro tyto současné dny.