Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
Sbalím si kufr!
Oněginská strofa na slova: kufr*krása*jahoda*plat*tanec
 
Sbalím si kufr během chvilky malé
a pak odjedu poznávati svět,
mne jeho krásy vábí neustále,
když po jahodách chutná dívčí ret.
 
Ač na to padne víc než můj plat skromný,
já v tomhle hodlám býti neoblomný.
Chci aspoň chvilku cítit v duši štěstí,
třeba i slůvka bláznivě si plésti,
 
až v rytmu tance s exotickou kráskou
já budu náhle jako oheň plát,
ve verších šeptat, kterak mám ji rád,
a poblouznění nazývati láskou.
 
Kdybych o tohle ochuzen měl býti,
pochybným zdál by se mi smysl žití...

 
Léta Páně 2020, dne 15.6. věnováno autorem Shimmir
Share
  
16.6.2020 | 16:16    Shimmir

Díky, Jiří! Ovšem oněginskou strofu vymyslel Puškin právě jen pro Evžena! A tohle bylo jen na zjednodušené zadání formy ve veršotepárně, kde jsme se netrápili se čtyřstopým jambem ani s mužskými a ženskými rýmy. Navíc bych asi měl srovnat přízvuk v posledním verši, třeba : pochybným zdálo by se mi pak žíti. Jenže už by to neznělo tak krásně archaicky a teatrálně...A měnit předposlední verš by taky bylo divné...Pohoda
16.6.2020 | 9:09    JC senior

Ani Oněgin by to líp nezvládl. 
:O)
Taky jsem rád psával verše na zadaná slova.