Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
Šarga - 18. Vy letíte od Slunce? a 19. Vybral jste si dobře, kapitáne
Tak tu máme závěr. Dvě poslední kapitoly dávám najednou, protože jsou krátké a nechce se mi závěr trhat.
Otázkou teď je, jestli byste chtěli další dílko ze stejného vesmíru. Dejte mi když tak vědět.
18. Vy letíte od Slunce?
 
Dolák přednesl Mayerovu teorii průzkumníkům a ti se usnesli, že bude lepší tuto teorii vyzkoušet, než se snažit žít na cizí planetě v cizí galaxii. Stejný názor měla i Dittmannová a Karlson. Doktora se raději nikdo neptal.
 
Průzkumníci zbourali tábor a naložili použitelné vybavení do raketoplánu, potom nastoupili a odletěli na Šargu. New Hope osaměla. Nebude to ale nadlouho. Cestu sem už lidé znají, takže se určitě vrátí. Tedy pokud má praktikant Mayer pravdu.
 
Šarga nabrala kurz k Sunfloweru a na můstku všichni s napětím sledovali, co se bude dít. Když byli již na dosah korony, zablesklo se a Šarga vletěla do meziprostoru. Karlson navigoval loď k otvoru se zdvojeným okrajem a loď se přenesla do meziprostoru naší Galaxie. Mayer se Sevastjanovem zkoumali mapu Galaxie a hledali příhodný otvor. Mapa nesouhlasila s konfigurací meziprostoru úplně přesně. Evidentně uplynula velmi dlouhá doba od stavby meziprostoru. Nakonec ale jeden z otvorů označil Sevastjanov na osmdesát  procent za ekvivalent Slunce.
 
Zbývalo poslední. Připravit warp, aby bylo možno odletět od hvězdy, u které se vynoří.
 
„Takže jedeme domů, vážení,“ řekl Dolák.
„Jsem připraven, kapitáne,“ hlásil Karlson.
„Warp připraven,“ ohlásila Dittmannová.
 
Sevastjanov s Mayerem mlčeli. Dolák zavelel k provedení manévru. Loď vletěla do červí díry, zablesklo se a pak začala obvyklá honba s přetížením, které v kritickém okamžiku přešlo v normální gravitaci. Warp pohon byl zapojen. Dittmannová opět sledovala čas a po dosažení ekvivalentu 8 světelných minut pohon vypnula. Loď vyplula ze subprostoru a pár světelných sekund před nimi se nacházela Země.
 
„Hvězdná loď Šarga volá kontrolu ISF. Tady kapitán Dolák, hlásíme návrat.“
„Kontrola ISF, Orbitar, Rotter. Kde jste, kapitáne, nevidíme vás.“
„Musíte se podívat do Slunce, pane Rottere.“
„Vy letíte od Slunce? Myslel jsem, že jste byli někde v hlubokém vesmíru.“
„Byli jsme v tak hlubokém vesmíru, že si to ani nedovedete představit. Teď ale letíme od Slunce. Dejte nám naváděcí signál, ať můžeme přistát.“
 
19. Vybral jste si dobře, kapitáne
 
Doláka přijal samotný předseda představenstva ISF Hiroku Kami. Seděli v jeho pražské kanceláři v nejvyšším patře ústředí ISF Na Julisce.
 
„Kapitáne, udělal jste velký objev, který bude mít pro federaci velký význam. Nový způsob cestování vesmírem je sice poněkud zvláštní, ale přinese nám rychlejší komunikaci s našimi koloniemi a efektivnější průzkum nových planet.“
„Pane, já jsem ten objev neudělal. Všechny zásluhy náležejí kolektivu vědců akademika Antona Sevastjanova a zejména panu Ervinu Mayerovi, který rozluštil tajemství meziprostoru.“
 
„Akademik Sevastjanov a pan Mayer budou jistě oceněni svým vlastním způsobem. Slyšel jsem, že se o ně zajímá výbor Nobelovy nadace. My však musíme ocenit vás, kapitáne, protože jste tuto misi vedl a dovedl k úspěchu, který jsme ani nečekali.“
„Pane Kami, dovolte abych tu jmenoval i své spolupracovníky, slečnu Amandu Dittmannovou a pana Svena Karlsona, kteří pro danou misi udělali více než já.“
 
Kami si povzdechl.
 
„Pane Doláku, vy prostě nechcete přijmout naše díky. Nechápu to, každý člověk je přece rád pochválený, nemám pravdu?“
„Asi máte, pane. Ale já nemohu všechnu slávu posbírat a na ostatní nemyslet.“
„Takže dobře, kapitáne. Slečna Dittmannová a pan Karlson dostanou vlastní lodě a budou jmenováni kapitány. Jenže co s vámi? Vy už kapitán jste a vyšší postavení v činné službě nedosáhnete. Neuvažoval jste o nějaké vedoucí funkci na ústředí? Můžete si vybrat cokoliv.“
 
„Když dovolíte, pane předsedo, nejlepší by bylo, kdybych mohl zůstat kapitánem Šargy. Je to dobrá loď a já budu rád sloužit dál jako její velitel. Na teplé místečko na ústředí mám ještě času dost.“
 
„Jak si přejete, kapitáne. Šarga teď bude výzkumnou lodí s početným vědeckým kolektivem specialistů všech možných oborů lidské činnosti. Jejím úkolem bude zkoumat nepoznané, jako to udělal člověk, podle kterého je pojmenovaná. Anastáz Šarga obětoval svůj život za výzkum warpu, loď Šarga bude zkoumat meziprostor a všechny planety, na které narazí. Vybral jste si dobře, kapitáne. Blahopřeji vám.“
 
Co dodat? ISF dostala po čem toužila, všichni důstojníci Šargy také a Sevastjanov s Mayerem dostali svoji Nobelovu cenu. Možná vám to dnes připadá jako banální příběh. Ale bez lidí, kteří se vydali tam, kam se dosud nikdo nevydal, a přemáhali své obyčejné lidské problémy, by vesmír nikdy nebyl takovým, jakým je.

 
Léta Páně 2024, dne 24.4. věnováno autorem Pavel D. F.
Share
  
27.4.2024 | 8:13    Pavel D. F.

Díky za publikaci. Pokračování je připraveno. Jde ale zase jen o únik literární. Utéct fyzicky z tohoto našeho vesmíru asi nemáme šanci ;-)
26.4.2024 | 20:32    Sendy

Prima. A kdy letí další loď meziprostorem na nějakou vzdálenou planetu? Já že bych si koupila lístek. Tady už to stejně jde do kopru. :-) 
Chybí mi dočíst asi dvě kapitoly, tak jdu na to.