Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
príbeh z bezčasia
drmolí sa mrví
pár zapriahnutých
pohybom presvedčením
 
mesiace vyšúchali hviezdy
do kazajky
 
ťah silnie
aj liany sa liahnu pevnejšie
 
po večeroch počuť pučať vatu
z viet
vyhoreli otázniky
 
polia sú popolavé
a ruky nedorástli na objatie
 
sledujúc dráhy
drahí
padajú do kriku
 
Léta Páně 2014, dne 19.2. věnováno autorem nana
Share
  
|<  01   02  >|
20.2.2014 | 7:24    nana

vďaka za pochvalu, doti :)...
páči sa mi tvoje uchopenie bezčasia...
20.2.2014 | 7:19    nana

veď hej, tess :)... pôsobí zimomrivo aj bez teórie...
20.2.2014 | 0:52    Špáďa

I v bezčasí lze si hrát. Se slovy určitě... až je z toho poezie...
19.2.2014 | 22:41    MikroB

Áno, tiež mám ten pocit, veľmi pekne vyjadrené, pocitovo :)
19.2.2014 | 22:11    dolphin

áno... opäť istá hravosť s múdrosťou spoločne ruka v ruke si pochodujú tak... že po večeroch počuť pučať vatu... prvú strofu som si čítal bez " pohybom presvedčením " ... dielko oslovilo...
19.2.2014 | 21:29    Dota Slunská

Dámy, donutily jste mě vzít si bezčasí blíž k oku. Asi to vnímám jako Tessa, bezprizornost, žádné záchytné body, dezorientovanost, žádný směr. Na druhý pohled zcela opačně hrozný klid, bezstarostnost a mír. S básní mě to odklonilo zpět k původním pocitům. Líbí se mi hravost se slovy, krátké aliterace, naléhavé obrazy. Strofa s vatou mě vzala nejvíc - je originální a pádná.
19.2.2014 | 20:35    Tessa

Jo, definice. Když se takhle naštosují fakta, místo na emoce jaksi nezbude, to je fakt. Nicméně - bez ohledu na definici - to slovo má v sobě silný dramatický potenciál ( a mně z něho furt tak trochu běhá mráz po zádech).
19.2.2014 | 19:20    nana

no veď to... kedy je zlá otázka :)
ďakujem ti, jiří :)
19.2.2014 | 19:17    nana

ono slovo významovo nie je v podstate depresívne, len tak vyzerá :)...
 
veľmi dobrá definícia bezčasia je táto od Piačeka (2004, Primum perichronozofie):

"Perichrónia čiže bezčasie je obklopujúcno, umožňujúcno a artikulujúcno
chrónie čiže času a časenia, ich nastávania alebo vznikania, ich ustávania
alebo zániku, ich trvania, predlžovania, zhusťovania a zrieďovania, ich fun-
govania alebo funkcie v dianí a jestvovaní súcien, prípadne iných útvarov
alebo entít, či dokonca sveta samého. Pole perichrónie je nezmerné, ľud-
ským i mimoľudským okom alebo mysľou neobsiahnuteľné. Perichrónia
je zahrnujúcnom, umožňujúcnom a artikulujúcnom času konečného (čas-
nosti) i času nekonečného (večnosti). Perichronické zaznieva v mýte, ná-
boženstve, filozofii, vede, teológii, umení, v každodennom živote i v prak-
tickom konaní či praktikovaní, ibaže toto – obrazne povedané – zaznie-
vanie sa nikdy nemôže dostať do epicentra, má horizontovú povahu, hoci
nikdy nie je na periférii. Tam, kde je perichrónia, niet centra ani periférie.
Zaoberanie sa týmto perichronickým je zakaždým pohybom vo sfére zda-
nia alebo viac či menej konkrétnych alebo abstraktných obrazov a napo-
dobenín (simulakier) časovej povahy, a to tak v oblasti myslenia, cítenia,
chcenia či konania. Týka sa to aj samej náuky o perichrónii, perichrono-
zofie alebo perichronológie."
 
a ďakujem :)
19.2.2014 | 18:42    JC senior

dnes ještě nedosáhnu hvězd
otazníky ještě nedohořely
a ruce nedorostly
dnes ještě není zapřaženo
:
tak kdy..?
*
19.2.2014 | 18:32    Tessa

Už samotné slovo bezčasí na mě působí depresivně, a to, čím jsi příběh z bezčasí naplnila, mým pocitům zcela odpovídá...
|<  01   02  >|