Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
Blahoslavený Karel I.
Vzpomínka na posledního císaře Rakousko-Uherska.
Dlouhá noc končí,
zbývá jen pachuť brzkého rána,
má chuť po kafi
ta ptáky vítaná slavobrána
 
nového dne,
kterého se ještě dožiji snad.
Myslím na císaře Karla,
co měl své národy tak rád.
 
Ale ony ho rády neměly,
tak rozprchly se v prach,
aby svou bolest poznaly
v divných politických hrách.
 
Brzy to bude sto let,
co odešel tam,
kam všichni míříme,
vždyť svět je jen klam...

 
Léta Páně 2021, dne 24.7. věnováno autorem Pavel D. F.
Share
  
25.7.2021 | 8:27    Tessa

Obraz panovníka, jak nám ho zanechává historie, se docela může lišit od obrazu člověka, kterým ve skutečnosti byl. Ale to koneckonců platí o nás všech, byť se do dějin nijak podstatně nezapíšeme.