Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
Pravidla webu
LitWeb a díla na něm jsou součástí archivu NK. Před tím, než se na LitWebu zaregistrujete a začnete na něj vkládat svá díla, zvažte odpovědně svůj zdejší pobyt a uvědomte si, že váš nick a každá vaše aktivita na webu zanechává svou stopu v podobě komentářů, reakcí na ně, diskuzních příspěvků, hlasů v soutěžích… a že tedy nebude možné váš účet a vaše díla úplně smazat. Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech vyhovíme uživateli a jeho díla zneviditelníme.
 
Pravidla pro vkládání účtu:
 
Registrací získá uživatel přístup do kryté části LitWebu, kde se může, v závislosti na svém momentálním statusu, účastnit všech aktivit, které LitWeb nabízí.
Při registraci je účastník povinen uvádět pravdivé a platné údaje. LitWeb nechce být anonymním serverem, proto požaduje po svých členech, aby ke svým profilům připojili i své fotografie, nikoli kreslené avatary, fotografie celebrit, skupinové momentky nebo obrázky přírodních úkazů atd. Člen může vložit fotografii upravenou, rozostřenou, deformovanou atd. Vkládání fotografie věnujte pozornost, po registraci ji můžete změnit jen prostřednictvím správce webu. Není dovoleno, aby jeden uživatel založil více různých účtů.
 
Při registraci si uživatel zvolí přezdívku (nick). Tato přezdívka nesmí být zaměnitelná s již existujícími přezdívkami (např. nick1, existuje-li nick), nesmí být vulgární, nesmí být v rozporu s platnými zákony ČR (tzn. nesmí urážet žádnou náboženskou, etnickou, národnostní aj. skupinu) a nesmí zesměšňovat registrované uživatele (př. nick_je_debil).
Nick musí mít nejméně 4 znaky. Maximální délka nicku je 20 znaků.
Volte, prosím, takové přezdívky, které vám, ani ostatním členům nebudou působit komplikace. Vaším nickem vás budeme oslovovat, a uznejte, že hchkrdtn není asi to pravé ořechové.
 
Uživatel registrací dává redakci souhlas k zasílání důležitých zpráv týkajících se LitWebu na e-mail uživatele.
 
LitWeb si vyhrazuje právo zablokovat takové účty, které byly vloženy v rozporu s těmito pravidly nebo byly zřízeny za účelem s literaturou nesouvisejícím. Také rozhodnutí o opakované registraci členů, kteří již dříve web opustili na vlastní žádost, spočívá výhradně v rukou vedení LW. Takové žádosti tudíž nemusí být vyhověno.
 
Účet, který nebude do sedmi dnů od registrace autorizován, bude smazán. Smazány mohou být i nicky, které do 30 dnů od registrace nevložily žádné dílo ani komentář. Tyto případy jsou posuzovány individuálně a rozhodnutí je zcela v kompetenci hlavních adminů.
 
Statusy:

Nemají za úkol členy LitWebu jakkoli omezovat, jen kopírují současný stav, pokud jde o aktivitu členů, a podle této aktivity vám otevírají přístup ke službám, které jste zvyklí užívat a mění se v závislosti na vaší aktivitě.
Nováček:  Stává se jím každý nově registrovaný člen. Může vkládat díla, psát komentáře a komunikovat s ostatními členy LW prostřednictvím čusboxu. Bude jím, dokud nevloží deset děl, nebo 30 dnů, pokud během této doby vloží alespoň nějaké dílo/díla  a komentáře.
Autor:  Je jím takový člen, který vkládá díla sporadicky a u komentářů se téměř výhradně omezuje na děkování, či jiné odpovědi na kritiky svých děl. Na akcích LitWebu a soutěžích se prakticky vůbec nepodílí. Autor může posílat soukromé zprávy, diskutovat ve fórech a zasílat novinky.
Aktivní autor:  Aktivními autory jsou všichni ti z vás, kteří děláte LitWeb LitWebem. Můžete navíc odesílat hromadné interní zprávy, zakládat a zamykat diskuzní fóra. Pokud máte ve svém profilu status autora a domníváte se, že jste aktivním autorem, vězte, že to není zlý úmysl nebo snaha vás degradovat, snažíme se dění na LW poctivě sledovat a statusy aktualizovat. Pokud máte pocit, že by bylo třeba aktualizovat váš status, napište zprávu některému z hlavních adminů.
Čtenář: Čtenářem se stanou dlouhodobě neaktivní autoři, nebo nováčci, kteří nevložili žádné dílo, ani komentář. Prostě ti, kteří chodí jen nakukovat, a jak předpokládáme, číst. Čtenář může vkládat díla, cestu k autorovi má tedy stále otevřenou. Je na uvážení hlavních administrátorů a zcela v jejich kompetenci, jestli nováčka, který se za měsíc pobytu nijak neprojevil, přeřadí do čtenářů nebo smažou úplně.
 
 
Pravidla pro vkládání děl:
 
Všechna vkládaná díla budou schvalována administrátorem. LitWeb se takto snaží zabránit nedovolenému spamování (tzn. odesílání nevyžádaných zpráv, vkládání obtěžujících příspěvků, reklam atd.). Administrátor má zároveň právo zařazovat díla do kategorií a jménem LitWebu doporučovat díla, která považuje za zajímavá, ostatním uživatelům. Dále si LitWeb vyhrazuje právo nominovat díla, která považuje za zvlášť kvalitní, do hlasování o Text měsíce. Díla vložená na LitWeb může redakce serveru použít výhradně k nekomerčním účelům (knižní publikace, sborníky, el. časopis, almanachy a jiné prezentace webu), a to bez souhlasu autora.
 
Administrátor schválí každému autorovi jen jedno literární a jedno výtvarné dílo denně.
 
Není dovoleno vkládat díla, která svým obsahem porušují platné zákony ČR (zejména pornografické materiály a materiály, které ohrožují mravní výchovu mládeže; díla, ke kterým uživatel nemá autorská práva; díla, která nabádají či propagují hanobení rasy, národa a přesvědčení…)
Čerpá-li autor z cizích zdrojů, či je cituje, je povinen tyto zdroje uvádět v souladu s některou z citačních norem. Není dovoleno vkládat díla, která svým obsahem hrubě uráží jiné uživatele LitWebu. Všechna díla, která porušují tato pravidla, budou administrátorem odstraněna, resp. nebudou schválena.
 
Pravidla pro vkládání kritik a komentářů:
 
Uživatel může hodnotit a komentovat díla ostatních uživatelů. Není však dovoleno v komentářích spamovat, slovně napadat a urážet ostatní uživatele, či porušovat platné zákony ČR a dobré mravy.
Komentáře a kritiky, které porušují tato pravidla, budou administrátorem smazány.
 
Pravidla pro diskuzní fóra:
 
Pro účast v diskuzních fórech platí v zásadě stejná pravidla jako pro vkládání děl, kritik a komentářů. Není dovoleno ostatní účastníky diskuzních fór slovně napadat a urážet.
Není dovoleno vkládat odkazy na webové stránky s pornografickým obsahem, nebo na webové stránky, které svým obsahem porušují platné zákony ČR. Příspěvky, které porušují tato pravidla, budou smazány.
 
Sankce za porušení pravidel LitWebu:
 
Všechna díla, kritiky, komentáře, diskuzní příspěvky a příspěvky na chatu, které budou porušovat pravidla LitWebu, budou administrátorem smazány.
Uživatel, který poruší pravidla LitWebu, bude potrestán:
- po prvním prohřešku výstrahou administrátora
- po druhém prohřešku dočasnou blokací účtu a IP adresy
- po třetím prohřešku trvalou blokací účtu a IP adresy
 
 
Tato pravidla platí pro veškeré služby nabízené na serveru LitWeb. V případě porušení kteréhokoliv z pravidel, má provozovatel dle svého uvážení právo zneviditelnit nebo smazat uživateli dílo, omezit jeho publikační možnosti - dočasně nebo trvale, případně smazat nick včetně děl, či zablokovat přístup z adres uživatele porušujícího pravidla.
Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody, vzniklé užíváním služby, její chybnou funkcí, případně nefunkčností. Provozovatel a osoby jím pověřené mohou kdykoliv kterémukoliv uživateli zrušit nebo omezit přístup ke službě bez udání důvodu. Mohou též kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel užívání služby a používat k tomu všech jim dostupných prostředků v rámci jim svěřených pravomocí.
Provozovatel má ve věcech týkajících se služby poslední slovo. Uvědomte si, že přístup ke všem datům registrovaných uživatelů, mají všechny weby, náš nevyjímaje, takže není potřeba si myslet, že provozovatelé dělají něco nestandardního, pokud jsou požádáni o prověření vaší soukromé pošty.