Hostů OnLine:
Členů OnLine:
Registrovaných členů:
Právě přihlášení:
Krajina mé duše
Zvlněná je krajina mé duše
K nebi se vzpíná pohoří lásky
Rozervané údolími smutku
Protkané stržemi úzkosti
 
Prosluněné louky štěstí
Střídají rozvaliny opuštění
Úrodnou zem života
Protíná poušť marnosti
 
Vyprahlá step mé touhy
Touží po Tvém přívalu
Má prochladlá zem
Po tvém teple
 
Po tvém dotyku
Step náhle rozkvete
V Tvé přítomnosti
Vyschlá koryta čekání
Naplní proudy štěstí
 
Vzedmuté vlny vášně
Rozvlní moře přítomnosti
Až k horizontu věčnosti
 
Ve chvílích osamění
Ve chvílích smutku
Ve chvílích bolesti
V temné noci duše
Krajinu mé duše
Sevře mráz
Slunce nevyjde
 
V temné noci duše
Na konci všech cest
Hledím ze srázu
Do propasti bezedné
 
V temné noci duše
Na konci všech cest
Hledám začátek
Hledám světlo
 
V temné noci duše
Zapálím oheň v krbu svého srdce
A nechám ho jasně plát
Dokud nevyjde slunce
 
Léta Páně 2022, dne 6.12. věnováno autorem Beruška
Share
  
13.12.2022 | 11:46    Sendy

Prosté jak život sám. Buď milujeme, milovat toužíme. Jde o to koho nebo co.